Найпоширенішими вадами шиї є вроджені кісти та нориці, а також вроджена кривошия.
 
Кісти та нориці можуть бути серединними та боковими.

Серединна кіста шиї утворюється в разі облітерації щито-язикової протоки не на всьому її протязі. Такі кісти розташовані між під'язиковою кісткою та щитоподібним хрящем на серединній лінії шиї. Вони еластичні, м'які під час пальпації, флуктують та можуть зміщуватися під час ковтання. У разі запалення кісти з приєд-нанням гнійного процесу вона може розкритися, тобто утвориться нориця.
... Читати далі »
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 2944 | Додав: anatomia | Дата: 2012-02-23

Межами бічного трикутника шиї спереду є задній край груднинно-ключично-соскоподібного м'яза, ззаду — верхньозовнішній край трапецієподібного м'яза, знизу — верхній край ключиці.

Пошарова топографія. Шкіра в межах бічного трикутника тонка, рухома, еластична. Підшкірна жирова клітковина розвинена помірно, в листках поверхневої фасції, у нижніх відділах трикутника, лежать волокна підшкірного м 'яза шиї. Глибше, під власною фасцією шиї, розташовані жировий шар і поперечна вена лопатки (v. transersa scapulae), а також інші венозні судини, які несуть кров у внутрішню яремну вену. У бічному трикутнику шиї розташовано зазвичай 2—3 надключичні нерви ( nn. supraclaviculars).

Лопатково-ключичний апоневроз шиї в бічному трикутнику наявний лише в ділянці лопатково-ключичного тр ... Читати далі »
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 3603 | Додав: anatomia | Дата: 2012-02-23

Межі сонного трикутника шиї утворені м'язами шиї: присередня — верхні черевцем лопатково-під'язикового м'яза, бічна — груднинно-ключично-соскоподібним м'язом, верхня — заднім черевцем двочеревцевого м'яза (див. мал).

Поверхневі шари трикутника — це шкіра, підшкірна жирова клітковина, поверхнева фасція з підшкірним м'язом шиї та власною фасцією. Глибше залягають пухка клітковина й оточений пристінковим листком внутрішньошийної фасції основний судинно-нервовий пучок шиї, а за ходом судин — лімфатичні вузли.
 
Основний судинно-нервовий пучок складають внутрішня яремна вена та загальна сонна артерія, розташовані по обидва боки від блукаючого нерва. При цьому вена з її притоками лежить найбільш поверхнево, а загальна со ... Читати далі »
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 7064 | Додав: anatomia | Дата: 2012-02-23

Глотка переходить у стравохід на рівні перснеподібного хряща гортані, що відповідає Сvi. Розрізняють шийну, грудну та черевну частини стравоходу. Шийна частина простягається до Тi Довжина її коливається від 4,5 до 8,5 см. Біля почате стравоходу розташоване перше з трьох його звужень. У цьому місці внутрішній діаметр стравоходу не перевищує 1,5 см, що є причиною затримки сторонніх тіл. Діаметр стравоходу змінюється залежно від його функціонального стану. Через те що орган розташований у пухкій клітковині, між трахеєю та передхребтовою фасціє шиї, його положення непостійне: стравохід легко зміщується. Найчастіше вертакальна вісь стравоходу на шиї зміщується вліво від серединної лінії. У початкова відділах органа до його бічних стінок прилягають нижні відділи часток щитоподібної залози. Спереду від стравоходу розташований перснеподібний хрящ гортані і хрящі трахеї.
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 1727 | Додав: anatomia | Дата: 2012-02-23

Цей орган розташований між основою черепа і Сvi. У глотці виділяють три частини: носову — від основи черепа до рівня твердого піднебіння, ротову — від рівня твердого піднебіння до тіла під'язикової кістки і глоткову — від рівня під'язикової кістки до переходу її у стравохід.

Важливим анатомічним утворенням глотки є лімфатичне глоткове кільце (Пирогова—Вальдеєра кільце).
 
Крім одиночних лімфоїдних фолікулів до його складу входять мигдалики: два піднебінних, розташованих між піднебінними дужками, два трубних — на бічних стінках носової частини глотки поблизу слухових труб, глотковий — у підслизовому шарі задньої стінки глотки (верхній відділ) і язиковий — біля кореня язика.
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 3164 | Додав: anatomia | Дата: 2012-02-23

У нормі залоза має масу 30—50 г. До її складу входять права, ліва частки та перешийок. Перешийок залози зазвичай розташований на рівні 2—3-го кільця трахеї. Частки мають овальну форму, заввишки 3—5 см, завширшки 2—3 см. Вони прилягають до відповідних відділів трахеї, гортані, глотки, стравоходу, а також прикривають загальні сонні артерії в середній їх третині. Залежно від розташування переший ка залоза може мати форму метелика або літери Н. Додаткову частку щитоподібно залози — пірамідальну (lobus pyramidalis) — мають 30—40 % людей. Найчастіше вона являє собою виріст лівої частки залози або її перешийка завдовжки 2 см, спрямований вгору. Іноді (1 % випадків) спостерігають вроджену відсутність перешийка залози, в 1—2 % випадків — відсутність частки залози (частіше лівої).

Щитоподібна залоза має власну тонку (внут ... Читати далі »
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 2816 | Додав: anatomia | Дата: 2012-02-23

До складу трахеї входять хрящові півкільця, відкриті ззаду. Усі кільця трахеї з'єднуються щільними зв'язками, а їх задні відділи закриває щільна сполучна перетинка, до складу якої входять також м'язові волокна. У межах шиї розташовані 6— 8 хрящових кілець трахеї, що становлять 5—7 см. Перше кільце лежить на рівні CVI і CVII. Початкові кільця трахеї розташовані більш поверхнево, на глибині 1,5—2 см від покриву шиї, наступні — під яремною вирізкою і залягають глибше (до 6 см). Таке положення кілець трахеї відповідає вигину шийних хребців.

Початковий відділ трахеї спереду вкритий перешийком щитоподібної залози. Збоку до її кілець прилягають частки щитоподібної залози, в нижніх відділах — загальні сонні артерії. Ззаду трахеї розташований стравохід, край якого зліва дещо виступає із-за трахеї. У борозні між ними ліворуч лежить п ... Читати далі »
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 2019 | Додав: anatomia | Дата: 2012-02-23

Гортань утворена дев'ятьма хрящами: щитоподібним (cartilago thyroidea), перснеподібним (cartilago cricoidea), надгортанником (epiglottis), двома черпакуватими (cartilago arytenoidea), двома клиноподібними (cartilago cuneiformis) і двома ріжкуватими (cartilago corniculata) (мал.). Основним є перснеподібний хрящ, розташований на рівні CVI. За допомогою перснещитоподібної зв'язки (lig. cricothyroideum) цей хрящ зв'язаний із щитоподібним, який, своєю чергою, кріпиться до тіла під'язикової кістки щито-під'язиковою перетинкою (membrana thyrohyoidea). Під час ковтання вона збирається в складку. У бічних відділах щито-під'язикової перетинки залягають зерноподібні хрящі (cartilago triticea), у центрі, під груднинно-під'язиковим м'язом — синовіальна сумка (bursa synovialis). Запальні процеси цієї сумки можуть призводити до утворення кістоподібної пухлини, що рухається разом з гортанню.
... Читати далі »
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 4223 | Додав: anatomia | Дата: 2011-02-27

Межі. Підпід'язикова ділянка обмежена зверху лінією, що проходить по верхньому краю тіла та великих рогів під'язикової кістки, збоку — передніми краями груднинно-ключично-соскоподібного м'яза. Ділянка має форму трикутника, висота якого (серединна лінія шиї) ділить його на два симетричні трикутники. По серединній лінії шиї розташоване підвищення, утворене гортанню, трахеєю, щитоподібною залозою, глоткою та стравоходом.
 
Пошарова топографія. Шкіра ділянки тонка, рухома, еластична. За підшкірною жировою клітковиною розташована поверхнева фасція шиї з підшкірним м 'язом. Між поверхневою і власною фасціями шиї лежать численні поверхневі вени, у тому числі передня яремна вена та присередня вена шиї, а також її нерви.
 
... Читати далі »
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 2750 | Додав: anatomia | Дата: 2011-02-27

Межами надпід'язикової ділянки зверху є нижній край нижньої щелепи та лінія, що з'єднує її із соскоподібним відростком, знизу — лінія, проведена через тіло та великі роги під'язикової кістки, збоку — передні краї груднинно-ключично-соскоподіб-ного м'яза. У цій ділянці виділяють три трикутники: непарний підпідборідний — між передніми черевцями двочеревцевих м'язів і тілом під'язикової кістки, парний піднижньощелепний (trigonum submandibular), сторонами якого є два черевця двоче-ревцевого м'яза і нижній край нижньої щелепи, та язиковий (Пирогова) трикутник мал. У ділянці піднижньощелепного трикутника залягає піднижньощелепна слинна залоза.
 
Пошарова топографія. Шкіра ділянки тонка, еластична. Поверхнева фасція містить підшкірний м'яз шиї.
 
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 3845 | Додав: anatomia | Дата: 2011-02-22

Межі груднинно-ключично-соскоподібної ділянки визначаються розмірами та розташуванням однойменного м'яза.
 
Пошарова топографія. Шкіра ділянки тонка та рухома. За шаром підшкірної жирової клітковини розміщена поверхнева фасція, листки якої вкривають з обох боків підшкірний м'яз шиї. За нею розташована власна фасція шиї, під якою лежить груднинно-ключично-соскоподібний м'яз. На його поверхні проходять великі венозні стовбури та нерви шиї (мал.). Косо вниз, майже вертикально груднинно-ключично-соскоподібний м'яз перетинає зовнішня яремна вена, яка в нижньому відділі ділянки проходить по його зовнішньому краю, повертає всередину і впадає в підключичну або у внутрішню яремну вену. З-під зовнішнього краю зазначеного м'яза в шари, розташовані вище, виходять нервові гілки із шийного сплетення: малий потиличний нерв (n. occipitalis minor), який інне ... Читати далі »
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 7433 | Додав: anatomia | Дата: 2011-02-21

Фасціальні листки шиї, зростаючись між собою, утворюють замкнені простори. В інших випадках між фасціями залишаються щілини, виповнені пухкою клітковиною, що містять судини та лімфатичні вузли.
 
Розрізняють такі замкнені простори:
 
— парний мішок піднижньощелепної залози (saccus glandulae submandibularis) — містить піднижньощелепну залозу, пухку клітковину, лімфатичні вузли, лицеві артерію та вену, обмежений листками власної фасції шиї й окістям нижньої щелепи;
 
— парний фасціальний мішок — утворений листками власної фасції шиї для груднинно-ключично-соскоподібного м'яза. Цей фасціальний простір сполучається з прилеглими тканинами лише через отвори, сформован ... Читати далі »
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 6956 | Додав: anatomia | Дата: 2011-02-21

Фасції шиї є сполучнотканинним остовом шиї. Поширюючись по всіх ділянках шиї й об'єднуючи їх, вони своїм розташуванням підкреслюють топографоанатомічні особливості її органів. Походження фасцій шиї різне: одні є похідними редукованих м'язів, інші утворилися внаслідок ущільнення клітковини, що оточує органи шиї. Через це фасції шиї можуть мати різні товщину, довжину, щільність та інші анатомічні характеристики. За В.М. Шовкуненком, виділяють п'ять фасціальних листків шиї (мал.).
 
Перший фасціальний листок шиї, що має назву поверхневої фасції шиї (fascia cervicalis superficialis), розташований глибше підшкірної жирової клітковини та переходить із шиї на сусідні ділянки. Поверхнева фасція шиї, роздвоюючись, охоплює підшкірний м'яз шиї, утворюючи його піхву.
 
Другий назива ... Читати далі »
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 6254 | Додав: anatomia | Дата: 2011-02-20

Оперативні втручання на шиї мають певні особливості, що пов'язано з топографоанатомічними характеристиками шийного відцілу. Так, на шиї розташовані початкові відділи органів травлення, дихання, щитоподібна залоза, багато лімфатичних судин, зокрема грудна протока. У цьому відділі є великі життєво важливі кровоносні судини та сплетення спинномозкових нервів, нервові сплетення органів і судин. До того ж судинно-нервові утворення та лімфатичні шляхи вкриті лише м'якими тканинами, і тому спереду та з боків шиї практично не захищені. Поранення судин шиї можуть у короткий термін призвести до загибелі людини. Наприклад, поранення загальної чи внутрішньої сонної артерії зумовлює недостатність мозкового кровообігу, а поранення вен, які зяють на шиї, спричинюють гостре розширення правого відділу серця та його зупинку під час діастоли.
 
Межі. Верхньою межею шиї є ... Читати далі »
Категорія: Топографічна анатомія шиї | Переглядів: 20238 | Додав: anatomia | Дата: 2011-02-20

close