Мышцы, поднимающія глотку, levatores pharyngis.

Мышцы, поднимающія глотку, levatores pharyngis. Рис. 95, 96.

1. М. stylopharyngeus. Онъ начинается отъ processus styloideus, вблизи корня его, въ видѣ самой длинной изъ мышцъ шиловиднаго отростка, идетъ косо внизъ и медіально и проникаетъ въ стѣнку глотки между верхнимъ и среднимъ сжимателемъ. Его волокна сплетаются частью съ этими мышцами и идутъ пучками къ наружной стѣнкѣ миндалины, въ то время какъ другіе пучки направляются къ m. glossopalatinus, главнымъ же образомъ — къ краямъ щитовиднаго хряща и надгортанника.

Мускулатура глотки сбоку

Мышцы глотки сзади

2. М. pharyngopalatinus. Это — самая большая изъ поднимающихъ мышцъ уже описанная съ мышцами мягкаго нёба, см. также рис. 93 и 94.

Мягкое небо и задняя стенка глотки

Встрѣчается еще непостоянная поднимающая глотку мышца — m. sаlpingopharyngeus, представляющая маленькую мышцу, начинающуюся отъ нижняго конца хрящевой части Евстахіевой трубы, идущую въ направленіи назадъ и книзу къ медіальной стѣнкѣ глотки и сливающуюся здѣсь съ m. pharyngopalatinus.

Прочія добавочныя, непостоянныя продольныя мышцы идутъ отъ pars petrosa височной кости, напр., m. petropharyngeus; или отъ pars lateralis затылочной кости, отъ кончика hamuli pterygoidei, отъ средней линіи pars basilaris ossis occipitalis. Одна изъ послѣднихъ, m. azygos pharyngis s. solitarius pharyngis, идетъ отъ области tuberculum pharyngeum внизъ и распространяется вѣерообразно по задней стѣнкѣ глотки.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 184 | Теги: поднимающие глотку, levatores pharyngis., мышцы | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close