Бѣлое, сѣрое, желатинозное вещество

Бѣлое, сѣрое, желатинозное вещество.

Указанное въ предыдущемъ изложеніи распредѣленіе нервныхъ клѣтокъ группами, а невритовъ пучками, элементы которыхъ тянутся параллельно другъ другу, обусловливаетъ большую разницу окраски ядеръ и проводящихъ путей. Бѣлый цвѣтъ съ атласнымъ блескомъ характеризуетъ мякотныя волокна путей, ядра же отличаются сѣрымъ цвѣтомъ съ матовымъ оттѣнкомъ. Различія выступаютъ еще рельефнѣе вслѣдствіе обилія сѣраго вещества кровеносными сосудами, отъ которыхъ зависитъ красноватый тонъ ядеръ, мѣняющійся въ зависимости отъ количества заключающейся въ сосудахъ крови; вслѣдствіе этого блестящая бѣлизна мякотныхъ нервныхъ волоконъ, которая зависитъ отъ относительной бѣдности проводящихъ путей кровеносными сосудами, особенно обращаетъ на себя вниманіе. Сюда присоединяется еще то обстоятельство, что сѣрыя ядра во многихъ мѣстахъ помѣщаются рядомъ одно съ другимъ, цѣлыми массами, и точно также различные пути проходятъ въ тѣсномъ сосѣдствѣ другъ съ другомъ.

Рѣзкая разница между массой ядеръ и проводящими путями, въ связи съ опредѣленнымъ топографическимъ положеніемъ, дали поводъ къ названіямъ бѣлое и сѣрое вещество, substantia alba и substantia grisea. Значительныя скопленія неврогліи сообщаютъ извѣстную прозрачность нѣкоторымъ участкамъ мозга и называются substantia gelatinosa.

Присутствіе пигмента въ клѣточныхъ тѣлахъ невроновъ вызываетъ черную, голубую или желтоватую окраску нѣкоторыхъ участковъ мозга, substantia nigra, locus caeruleus, stratum cinereum.

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 171 | Теги: substantia gelatinosa | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close