Участие блуждающего нерва в иннервации легких

Участие блуждающего нерва в иннервации легких
(полусхематически; из атласа под редакцией В. Н. Шевкуненко).

1 — трахея;
2 — n. vagus sinister;
3 — n. recurrens sinister;
4 — легочные ветви блуждающего нерва;
5 — легочная артерия;
6 — легочная вена;
7 — нисходящая аорта;
8 — пищевод;
9 — легочная вена;
10 —легочная артерия;
11 — легочные ветви блуждающего нерва;
12 — n. recurrens dexter;
13 — n. vagus dexter.
64 0 0.0

Додано 2022-02-03 anatomia
Лимфатические сосуды и узлы легкого и бронхов Участие блуждающего нерва в иннервации легких Различия в расположении элементов ворот легких Проекции четырех долей легкого Схема бронхиального деления Нижние границы реберно-диафрагмальной пазухи Различия в положении передних плевральных границ Задние границы плевры Передние границы плевры Диафрагма Сосуды передней стенки туловища и их взаимоотношения Положение а. mammaria interna

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close