Различия в расположении элементов ворот легких

Различия в расположении элементов ворот легких (схема; по Н. П. Бисенкову).

А, Б — левое легкое;
В, Г — правое легкое;
1 — лимфатические узлы;
2 — бронхи;
3 — бронхиальные артерии;
4 — легочные вены;
5 — легочные артерии
100 0 0.0

Додано 2022-02-02 anatomia
Участие блуждающего нерва в иннервации легких Различия в расположении элементов ворот легких Проекции четырех долей легкого Схема бронхиального деления Нижние границы реберно-диафрагмальной пазухи Различия в положении передних плевральных границ Задние границы плевры Передние границы плевры Диафрагма Сосуды передней стенки туловища и их взаимоотношения Положение а. mammaria interna Топография межреберных сосудов и нервов на парасагиттальных распилах

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close