Топография воротной вены и ее ветвей

Топография воротной вены и ее ветвей (из атласа В. П. Воробьева).

1 — а. gastrica sinistra;
2 — aorta abdominalis и ствол а. coeliaca;
3 — v. coronaria ventriculi;
4 — а. lienalis;
5 — v. lienalis;
6 — pancreas;
7 — flexura duodenojejunalis;
8 — aa. gastricae breves;
9 — flexura coli sinistra;
10 — colon transversum;
11 — omentum majus;
12 — v. gastroepiploica sinistra;
13 — a. gastroepiploica sinistra;
14 — aa. и vv. intestinales;
15 — a. mesenterica superior;
16 — v. mesenterica superior;
17 — a. pancreaticoduodenalis inferior;
18 — v. pancreaticoduodenalis inferior;
19 — v. colica media;
20 — fundus vesicae felleae;
21 — lobus dexter hepatis;
22 — pars descendens duodeni;
23 — a. gastroepiploica dextra;
24 — v. gastroepiploica dextra;
25 — a. gastroduodenalis;
26 — a. hepatica propria;
27 — v. portae;
28 — v. coronaria ventriculi;
29 — a. hepatica.
187 0 0.0

Додано 2022-02-20 anatomia
Нервы двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы Топография воротной вены и ее ветвей Строение сфинктера общего желчного протока

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close