Строение сфинктера общего желчного протока

Строение сфинктера общего желчного протока (по Т. С. Королевой).

1 — проток поджелудочной железы;
2 — общий желчный проток;
3 — внутренний циркулярный мышечный слой двенадцатиперстной кишки;
4 — нисходящие продольные мышечные волокна сфинктера;
5 — слой циркулярных мышечных волокон сфинктера общего желчного протока;
6 — конечный отдел общего желчного протока.
102 0 0.0

Додано 2022-02-20 anatomia
Топография воротной вены и ее ветвей Строение сфинктера общего желчного протока Положение входного и выходного отверстия желудка

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close