Топография паховой области, первый мышечный слой

Топография паховой области, первый мышечный слой.

1 — апоневроз наружной косой мышцы живота;
2 — n. ilioinguinalis;
3 — funiculus spermaticus;
4 — n. spermaticus externus;
5 — подкожная жировая клетчатка;
6 — поверхностная фасция;
7 — глубокая пластинка поверхностной фасции живота.
63 0 0.0

Додано 2022-02-12 anatomia
Топография паховой области, второй мышечный слой Топография паховой области, первый мышечный слой Положение наружной подвздошной артерии Сосуды и нервы передне-боковой брюшной стенки Различия в строении нервов паховой области (второй межмышечный слой) Различия в строении нервов паховой области Поперечный распил живота, проведенный на 2,5 см выше пупка Области живота (схема) Топография органов брюшной полости на поперечных распилах Положение сердца и печени при значительно растянутой ободочной кишке сердце и печень при значительно наполненном и растянутом желудке Редкий вариант положения слепой кишки и червеобразного отростка

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close