Топография паховой области, второй мышечный слой

Топография паховой области, второй мышечный слой.

1 — апоневроз внутренней косой мышцы живота;
2 — n. iliohypogastricus;
3 — n. ilioinguinalis;
4 — funiculus spermaticus;
5 — n. spermaticus externus;
6 — подкожная жировая клетчатка;
7 — поверхностная фасция;
8 — глубокая пластинка поверхностной фасции живота;
9 — апоневроз наружной косой мышцы живота (разрезан).
95 0 0.0

Додано 2022-02-12 anatomia
Слои паховой области, положение брюшинного мешка и надчревной артерии Топография паховой области, второй мышечный слой Топография паховой области, первый мышечный слой

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close