Строение ветвей поясничных и крестцовых нервов

Различия в строении задних ветвей поясничных и крестцовых нервов.

На обоих рисунках задние ветви поясничных и крестцовых нервов изображены черными линиями, передние ветви и межпозвоночные узлы — серыми.

На рис. А: справа — выраженное заднее поясничное и крестцовое сплетение; слева — в поясничном отделе единичная связь между задними ветвями L3 — L4, в крестцовом отделе — выраженное заднее крестцовое сплетение.

На рис. Б: справа — в поясничном отделе единичная связь между задними ветвями L3 — L4, в крестцовом отделе — выраженное заднее крестцовое сплетение; слева — единичные связи между L2 — L3 и L5 — S1, заднее крестцовое сплетение выражено неполностью (ниже S2).
80 0 0.0

Додано 2022-02-05 anatomia
строения rami communicantes симпатического нерва в поясничном отделе Различия в строении задних ветвей поясничных и крестцовых нервов сегменты спинного мозга, корешки, дужки и остистые отростки позвонков

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close