Соотношение между сегментами спинного мозга

Схема, показывающая соотношение между сегментами спинного мозга, корешками, дужками и остистыми отростками позвонков (из руководства А. Я. Кожевникова по нервным болезням).
74 0 0.0

Додано 2022-02-05 anatomia
Различия в строении задних ветвей поясничных и крестцовых нервов сегменты спинного мозга, корешки, дужки и остистые отростки позвонков Корешки в области межпозвоночных узлов Спинной мозг и корешки поясничного отдела Крестцовый отдел позвоночного канала с его содержимым Оболочки спинного мозга Связи между межреберными и межпозвоночными венами Верхний отрезок ѵ. azygos и ее впадение в верхнюю полую вену Regio nuchae (по А. Ю. Созон-Ярошеничу). Ориентирные линии на спине Взаимоотношения пищевода и плевры на разных уровнях груди Формы и положение грудного лимфатического протока

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close