Строение крестцового отдела пограничного ствола

Различия в строении крестцового отдела пограничного ствола симпатического нерва (собственные препараты).

На рис. А: справа отмечается 6 узлов симпатического ствола, слева — 4; узлы имеют различную форму и величину.
1, 2, 3, 4 — крестцовые узлы левого пограничного ствола;
5 — копчиковый узел;
6, 7, 8, 9, 10, 11 — крестцовые узлы правого пограничного ствола.

На рис. Б: справа отмечаются 3 узла симпатического ствола, слева — 2; узлы имеют веретенообразную форму;
копчиковый узел едва выражен.
1, 2 — крестцовые узлы левого пограничного ствола;
3 — копчиковый узел;
4,5,6 — крестцовые узлы правого пограничного ствола.
51 0 0.0

Додано 2022-02-22 anatomia
Plexus hypogastricus dexter и nn. splanchnici sacrales dextri Строение крестцового отдела пограничного ствола симпатического нерва Положение подчревной артерии,  мочеточника и семявыносящего протока Поперечный распил женского таза Положение переходных складок брюшины в тазу распил мужского таза на уровне верхнего края симфиза Полость мужского таза на фронтальном распиле Взаимоотношения мышц и фасций на фронтальном распиле женского таза Plexus solaris, renalis, mesentericus inferior Левое почечное сплетение сзади Правое почечное сплетение сзади Различия в строении солнечного сплетения

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close