Plexus hypogastricus dexter

Plexus hypogastricus dexter и nn. splanchnici sacrales dextri (nn. erigentes) (схема; no Р. Д. Синельникову).

1 — plexus praelumbosacralis;
2 — plexus hypogastricus sinister (pars dorsalis);
3 — plexus hypogastricus dexter (pars dorsalis);
4 — веточки, отходящие от верхнего узлового сгущения к мочевому пузырю;
5 — plexus hypogastricus (pars ventralis);
6 — веточки, отходящие от переднего узлового сгущения к предстательной железе и семенному пузырьку;
7 — веточки, отходящие от заднего узлового сгущения к прямой кишке;
8 — ramus anterior n. sacralis IV;
9 — plexus sacralis;
10 — ramus anterior n. sacralis III;
11 — nn. splanchnici sacrales (nn. erigentes);
12 — ramus anterior n. sacralis II;
13 — n. hypogastrici;
14 — ramus anterior n. sacralis I;
15 — ramus anterior n. lumbalis V;
16 — ganglion lumbosacrale;
17 — truncus sympathicus.
96 0 0.0

Додано 2022-02-22 anatomia
Plexus praeaorticus abdominalis, praelumbosacralis; haemorrhoidalis Plexus hypogastricus dexter и nn. splanchnici sacrales dextri Строение крестцового отдела пограничного ствола симпатического нерва Положение подчревной артерии,  мочеточника и семявыносящего протока Поперечный распил женского таза Положение переходных складок брюшины в тазу распил мужского таза на уровне верхнего края симфиза Полость мужского таза на фронтальном распиле Взаимоотношения мышц и фасций на фронтальном распиле женского таза Plexus solaris, renalis, mesentericus inferior Левое почечное сплетение сзади Правое почечное сплетение сзади

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close