Складки и ямки на поверхности брюшной стенки

Складки и ямки на задней поверхности передней брюшной стенки (из атласа В. П. Воробьева).

1 — белая линия живота;
2 — пупок;
3 — plica epigastrica;
4 — plica vesicoumbilicalis lateralis;
5 — plica vesicoumbilicalis media;
6 — семявыносящий проток;
7 — мочевой пузырь;
8 — передняя верхняя подвздошная ость;
9 — наружная паховая ямка;
10 — внутренняя паховая ямка;
11 — надпузырная ямка;
12 — брюшина;
13 — прямая мышца живота.
131 0 0.0

Додано 2022-02-12 anatomia
Асимметричное положение складок и ямок брюшины Складки и ямки на задней поверхности передней брюшной стенки Схема строения пахового канала Задняя поверхность передней брюшной стенки Сухожильные и мышечные волокна поперечной мышцы живота Различия в строении пахового промежутка Слои паховой области, положение брюшинного мешка и надчревной артерии Топография паховой области, второй мышечный слой Топография паховой области, первый мышечный слой Положение наружной подвздошной артерии Сосуды и нервы передне-боковой брюшной стенки Различия в строении нервов паховой области (второй межмышечный слой)

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close