Схема строения пахового канала

Схема строения пахового канала у здоровых людей (А) и у больных, страдающих паховой грыжей (Б), на сагиттальном разрезе (по П. А. Куприянову).

1 — поперечная мышца живота;
2 — поперечная фасция;
3 — паховая связна;
4 — семенной нанатик;
5 — внутренняя косая мышца живота;
6 — апоневроз наружной косой мышцы живота.
Схема строения пахового канала
90 0 0.0

Додано 2022-02-12 anatomia
Складки и ямки на задней поверхности передней брюшной стенки Схема строения пахового канала Задняя поверхность передней брюшной стенки

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close