Синтопия желудка

Синтопия желудка (схема) (из атласа В. П. Воробьева).

Слева — передняя стенка желудка; справа — задняя стенка желудка.

1, 12 — pylorus;
2,6 — cardia;
3 — facies hepatica;
4 — facies diaphragmatica;
5 — facies libera;
7 — facies lienalis;
8 — faeies suprarenalis;
9 — facies renalis;
10 — facies pancreatica;
11 — facies colica.
Синтопия желудка
51 0 0.0

Додано 2022-02-20 anatomia
Положение входного и выходного отверстия желудка Синтопия желудка Поперечный распил живота на уровне I поясничного позвонка Положение большой кривизны при пустом и наполненном желудке Различия в строении брюшного отдела пищевода и входной части желудка Артерии верхнего этажа брюшной полости Большое (А) и малое (Б) внебрюшинное поле печени (по А. В. Мельникову) Поперечный распил живота на уровне XII грудного позвонка Топография сальниковой сумки и корня брыжейки поперечноободочной кишки Сальниковая сумка (задняя стенка) спереди Сосудами и желчными протоками в области lig. hepatoduodenale Малый сальник спереди (из атласа В. П. Воробьева).

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close