Распил живота на уровне I поясничного позвонка

Поперечный распил живота на уровне I поясничного позвонка (по Н. И. Пирогову).

Желудок и кишки резко растянуты воздухом, введенным через пищевод.

Рисунок изображает верхнюю поверхность распила.

1— кардиальное отверстие желудка;
2 — дно желудка;
3 — наружная косая мышца живота;
4 — внутренняя косая мышца живота;
5 — поперечная мышца живота;
6 — левая часть большого сальника;
7 — часть lig. gastrolienale;
8 — хрящ X ребра;
9 — flexura coli sinistra (верхняя стенка);
10 — селезенка;
11— XI ребро;
12 — диафрагма;
13 — m. latissimus dorsi;
14 — m. serratus posterior inferior;
15 — XII ребро;
16 — начальная петля jejunum;
17 — левая почка;
18 — m. sacrospinalis;
19 — переход duodenum в jejunum;
20 — диафрагма;
21 — m. longissimus dorsi;
22 — брюшная аорта и nn. splanchnici;
23 — тело I поясничного позвонка;
24 — диафрагма;
25 — правая почка;
26 — duodenum (на месте перехода нисходящей части в нижнюю горизонтальную);
27 — серозный экссудат, скрывающий нижний край правой доли печени;
28 — flexura coli dextra (верхняя стенка);
29 — переход желудка в duodenum;
30 — полость большого сальника;
31 — valvula pylorica;
32 — pancreas;
33 — v. portae;
34 — узел симпатического нерва;
35 — нижняя полая вена.
Поперечный распил живота на уровне I поясничного позвонка
У реальному розмірі 1392x1236 / 965.7Kb
307 0 0.0

Додано 2022-02-20 anatomia
Синтопия желудка Поперечный распил живота на уровне I поясничного позвонка Положение большой кривизны при пустом и наполненном желудке

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close