Regio suprahyoidea

Regio suprahyoidea (по А. Ю. Созон-Ярошевичу).

Капсула gl. submaxillaris рассечена и железа оттянута кверху.

1 — а. maxillaris externa;
2 — gl. submaxillaris;
3 — а. и v. maxillaris externa;
4 — вторая шейная фасция;
5,7 — край разреза капсулы;
6 — m. digastricus;
8 — m. mylohyoideus.
Regio suprahyoidea по А. Ю. Созон-Ярошевичу
60 0 0.0

Додано 2022-01-26 anatomia
Глубокие слои regio suprahyoidea по А. Ю. Созон-Ярошевичу Regio suprahyoidea по А. Ю. Созон-Ярошевичу Топография шейного сплетения и его ветвей Лимфатическая система шеи Некоторые клетчаточные пространства и фасциальные мешки шеи Клетчаточные пространства шеи на сагиттальном распиле Фасции шеи на поперечном разрезе Схема треугольников шеи Топография глубокого отдела боковой области лица Поперечный распил головы на уровне альвеолярного отростка Связки нижней челюсти из атласа В. П. Воробьева Поперечный распил головы, через ветвь нижней челюсти

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close