Глубокие слои regio suprahyoidea

Глубокие слои regio suprahyoidea (по А. Ю. Созон-Ярошевичу).

1 — m. masseter;
2 — v. submentalis;
3 — а. maxillaris externa;
4 — n. hypoglossus;
5 — m. stylohyoideus;
6 — заднее брюшко m. digastricus;
7 — n. hypoglossus;
8 — v. facialis communis;
9 — длинные мышцы гортани;
10 — os hyoideum;
11 — v. lingualis;
12 — сухожилие m. digastricus;
13, 14 — m. mylohyoideus;
15 — переднее брюшко m. digastricus;
16 — n. mylohyoideus.
134 0 0.0

Додано 2022-01-26 anatomia
Начальный отдел язычной артерии Глубокие слои regio suprahyoidea по А. Ю. Созон-Ярошевичу Regio suprahyoidea по А. Ю. Созон-Ярошевичу

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close