Пути распространения гноя при гнойных кокситах

Пути распространения гноя при гнойных кокситах схема по В. Ф. Войно-Ясенецкому.

1 — m. psoas major;
2 — m. piriformis;
3 — m. coccygeus;
4 — m. obturator internus;
5 — m. pectineus;
6 и 11 — m. adductor longus;
7 — m. gracilis;
8 — m. obturator externus;
9 — m. adductor brevis;
10 — m. adductor magnus;
12 — m. vastus medialis;
13 — m. semimembranosus;
14 и 16 — m. rectus femoris;
15 — m. vastus intermedius;
17 — m. glutaeus medius;
18 — m. sartorius;
19 — m. iliacus;
20 — m. quadratus lumborum.
92 0 0.0

Додано 2022-01-09 anatomia
Граница между мозговым и лицевым отделом черепа (пунктирная линия) Пути распространения гноя при гнойных кокситах Пути распространения гноя из срединного фасциального ложа подошвы

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close