Пути распространения гноя из ложа подошвы

Пути распространения гноя из срединного фасциального ложа подошвы (схема; по В. Ф. Войно-Ясенецкому)

А — через первый межплюсневый промежуток;
В — вдоль сосудисто-нервного пучка через заднее отверстие canalis malleolaris;
С — вдоль сухожилий сгибателей через переднее отверстие canalis malleolaris;
D — вдоль сухожилия косой головки in. adductor hallucis;
E — вдоль червеобразных мышц.

1 — m. flexor digitorum brevis;
2 , 11 — m. abductor hallucis;
3 — m. quadratus plantae;
4 — сухожилие m. peronaeus longus;
5 — m. abductor digiti V;
6 — m. flexor digiti V;
7 — mm. interossei;
8 — поперечная головка m. adductor hallucis;
9 — косая головка m. adductor hallucis;
10 — m. flexor hallucis brevis;
12 — сухожилие m. tibialis posterior;
13 — сухожилие m. flexor digitorum longus;
14 —vasa tibialia posteriora;
15— сухожилие m. flexor hallucis longus.
506 0 0.0

Додано 2022-01-07 anatomia
Пути распространения гноя при гнойных кокситах Пути распространения гноя из срединного фасциального ложа подошвы Поперечный распил правой стопы через плюсневые кости

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close