Поперечный распил груди

Поперечный распил груди на уровне V межреберного промежутка и тела X грудного позвонка (полусхематически; по Н. И. Пирогову).

Легкие растянуты введенным воздухом.

Рисунок изображает нижнюю поверхность распила.

1 — грудина;
2 — грудинный конец хряща VII ребра;
3 — хрящ VII ребра;
4 — левая доля печени;
5 — хрящ VI ребра;
6 — передний край нижней доли правого легкого;
7 — lig. suspensorium hepatis;
8 — V межреберный промежуток;
9 — правая доля печени;
10 — VI ребро;
11 — брюшинный покров диафрагмы;
12 — брюшинный покров печени;
13 — реберная плевра;
14 — диафрагмальная плевра;
15 — VII ребро;
16 — VIII ребро;
17 — IX ребро;
18 — нижняя полая вена и lig. coronarium hepatis;
19 — диафрагма;
20 — задний край нижней доли правого легкого;
21 — X ребро;
22 — поперечный отросток X грудного позвонка;
23 — v. azygos;
24 — тело X грудного позвонка;
25 — остистый отросток IX грудного позвонка;
26 — хвостатая доля печени, перегиб брюшины вокруг нее и recessus superior bursae omentalis;
27 — нисходящая аорта;
28 — v. hemiazygos;
29 — пищевод;
30 — нижняя доля левого легкого;
31 — селезенка (верхний край);
32, 33 — диафрагма;
34 — дно желудка;
35 — легочная плевра;
36 — нижняя доля левого легкого;
37 — клетчаточный промежуток, заключенный между основанием перикарда и плевральным мешком;
38 — основание перикарда, сращенное с сухожильной частью диафрагмы;
39 — сухожильная часть диафрагмы.
87 0 0.0

Додано 2022-02-05 anatomia
Различия формы и положения сердца Поперечный распил груди на уровне V межреберного промежутка Фронтальный распил грудной полости

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close