Фронтальный распил грудной полости

Фронтальный распил грудной полости, проведенный через рукоятку грудины и II — VIII ребра (по Н. И. Пирогову).

Рисунок изображает переднюю поверхность распила.

1 — рукоятка грудины;
2 — клетчатка переднего средостения;
3 — правое предсердие (передняя стенка;)
4 — II ребро;
5 — трехстворчатый клапан;
6 — правая реберная плевра;
7 — правая висцеральная плевра;
8 — III ребро;
9 — IV ребро;
10 — правое легкое;
11 — поддерживающая связка печени;
12 — диафрагмальная плевра;
13 — правая доля печени;
14 — диафрагма;
15 — переход реберной плевры в диафрагмальную;
16 — VIII ребро;
17 — квадратная доля печени;
18 — левая доля печени;
19 — желудок;
20 — селезенка;
21 — диафрагма;
22 — серозная жидкость в полости перикарда;
23 — левое легкое;
24 — левый желудочек (стенка и полость);
25 — перегородка между желудочками;
26 — полость правого желудочка;
27 — правая венечная артерия сердца;
28 — артериальный конус легочной артерии;
29 — правое ушко (стенка и полость);
30 — перикард;
31 — внутренние грудные сосуды.
66 0 0.0

Додано 2022-02-05 anatomia
Поперечный распил груди на уровне V межреберного промежутка Фронтальный распил грудной полости Фронтальный распил грудной полости через грудинные концы ключиц Сагиттальный распил грудной полости Парасагиттальный распил грудной полости Парасагиттальный распил грудной полости Топография органов шеи, переднего и заднего средостения Топография переднего средостения; перикард вскрыт Поперечный распил груди на уровне IV межреберного промежутка Поперечный распил груди на уровне I и II межреберных промежутков Поперечный распил груди на уровне I и II межреберных промежутков Лимфатические сосуды и узлы легкого и бронхов

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close