Поперечный распил головы

Поперечный распил головы на уровне альвеолярного отростка нижней челюсти и тела II шейного позвонка (по Н. И. Пирогову).

Рисунок изображает верхнюю поверхность распила.

1 — альвеолярный отросток нижней челюсти;
2 — m. genioglossus;
3 — n. lingualis;
4 — а. lingualis;
5 — а. maxillaris externa;
6 — m. hyoglossus;
7 — a. maxillaris externa, рассеченная в двух местах;
8 — ветвь нижней челюсти;
9 — а. pharyngea ascendens;
10 — а. carotis externa и n. hypoglossus;
11 — a. carotis interna и n. glossopharyngeus;
12 — v. jugularis interna и n. vagus;
13 — m. sterno-cleido-mastoideus;
14 — поперечный отросток II шейного позвонка;
15 — а. vertebralis;
16 — тело II шейного позвонка;
17 — остистый отросток II шейного позвонка;
18 — m. trapezius;
19 — m. splenius;
20 — mm. semispinalis и longissimus capitis;
21 — m. levator scapulae;
22 — m. longus colli;
23 — m. longus capitis;
24 — ganglion cervicale superius n. sympathici;
25 — gl. parotis;
26 — ветви n. facialis;
27 — mm. digastricus (заднее брюшко) и stylohyoideus;
28 — m. masseter;
29 — m. pterygoideus internus;
30 — n. mylohyoideus;
31 — a. lingualis;
32 — gl. submaxillaris;
33 — m. mylohyoideus;
34 — gl. sublingualis;
35 — глотка, рассеченная выше надгортанника.
89 0 0.0

Додано 2022-01-18 anatomia
Фронтальный распил головы, проведенный через спинку турецкого седла Поперечный распил головы на уровне альвеолярного отростка Зоны лица, в пределах которых проецируются слюнные железы и их протоки Различия в строении лицевого и тройничного нервов и связей между ними Схема иннервации кожи головы Различие в строении глубоких вен лица по М. А. Сресели Крыловидное венозное сплетение и его связи Фронтальные разрезы мозга (по Н. И. Пирогову) Фронтальные разрезы мозга по Н. И. Пирогову Фронтальный разрез мозга по Н. И. Пирогову Продольные разрезы мозга по Н. И. Пирогову Продольные  разрезы головного мозга на разных уровнях

Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close