Особенности кожистаго лабиринта

Особенности кожистаго лабиринта, напоминающія его происхожденіе отъ наружнаго покрова тѣла. (Рауберъ).

Такія особенности уже были указаны ранѣе, здѣсь же достаточно дать только ихъ сводку.

  • Сосочки Рейсснеровой оболочки и пигментъ въ ихъ эпителіи.
  • Сосочки stria vascularis и пигментъ въ ихъ эпителіи.
  • Сосочки кожистыхъ полукружныхъ каналовъ и saccus endolymphaticus.
  • Открытыя ф. Бруиномъ железы sacculus и utriculus.
  • Различные виды сосочковъ на limbus spiralis. Слуховые зубцы Гушке морфологически также соотвѣтствуютъ сосочкамъ кожи.
  • Дифференцировка интраэпителіальныхъ пространствъ въ papilla spiralis, т. e. въ Кортіевомъ органѣ. Всѣ эти пространства соотвѣтствуютъ интраэпителіальному лабиринту эпидермиса. Всего менѣе выражено внутреннее интраэпителіальное пространство, помѣщающееся на внутреннемъ склонѣ Кортіева органа. Необычайнаго развитія достигаетъ среднее интраэпителіальное пространство въ видѣ пространства туннеля. Среднее мѣсто по размѣрамъ занимаетъ пространство Нюэля.
  • Интраэпителіальное окончаніе волоконъ слухового нерва.
  • Морфологическое значеніе n. acusticus, какъ кожнаго нерва.
Категорія: Ученіе объ органахъ чувствъ. Aesthesiologia |
Переглядів: 39 | Теги: Особенности кожистаго лабиринта | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close