Желудочно-легочная система

Желудочно-легочная система представляетъ одно морфологическое цѣлое и состоитъ изъ двухъ частей — желудочной и легочной системъ. Легочная система ничто иное, какъ вѣтвь желудочной системы, отдѣлившаяся отъ нея въ эмбріональный періодъ. Эти отношенія показаны на рис. 7, а въ упрощенномъ видѣ на рис. 6.

Схема желудочно-легочной трубки

На рис. 6 линіи 1 — 6 представляютъ главную трубку, желудочную; трубка 2 — это прибавочная носовая трубка; 4 — вѣтвь, представляющая респираторную систему, стоящую въ связи съ добавочною трубкой 2: отъ 2 до 4 тянется путь отъ носовой полости до легкихъ; участокъ, лежащій между двумя звѣздочками — ph — глотка; отъ ея верхняго конца отходитъ добавочный ходъ — tt — canalis tubotympanicus, т. е. Евстахіева труба и барабанная полость.

Пищеварительный канал

Сперва мы дадимъ описаніе желудочной системы въ тѣсномъ смыслѣ слова, пищеварительнаго аппарата — apparatus digestorius.

Пищеварительный аппаратъ, apparatus digestorius.

Пищеварительный аппаратъ распадается на нѣсколько главныхъ отдѣловъ: различаютъ верхній, средній и концевой.

Верхній отдѣлъ пищеварительнаго аппарата.

Полость рта а его органы.
Сюда относятся слѣдующія образованія : губы и щеки, зубы, слюнныя железы, языкъ и нёбо.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 218 | Теги: Желудочно-легочная система | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close