Желчь, fel (bilis)

Желчь, fel (bilis).

Секретъ печени, желчь, выдѣляется безостановочно; это сильно горькая, нейтральной реакціи жидкость, съ удѣльнымъ вѣсомъ 1010 — 1040, зеленовато-желтаго или зеленовато-бураго цвѣта. Ко времени пищеваренія она поступаетъ вмѣстѣ съ собравшейся въ желчномъ пузырѣ массой секрета въ duodenum.

Въ то время, когда пищеваренія не происходитъ, желчь, образовавшаяся въ печени, поступаетъ въ желчный пузырь и собирается тамъ до времени, когда она пойдетъ въ дѣло. Печеночная желчь богаче водою и свѣтлѣе, желчь же изъ пузыря темнѣе, концентрированнѣе и богаче слизью.

Желчь не содержитъ никакихъ форменныхъ элементовъ, однако въ ней иногда могутъ встрѣчаться жировыя капли, отторгнутыя цилиндрическія клѣтки желчныхъ протоковъ, зерна желчнаго пигмента и кристаллы холестерина.

Въ 1000 частяхъ человѣческой желчи заключается примѣрно: воды — 860,0; гликохолокислаго и таурохолокислаго натра — 102,2; муцина и красящихъ веществъ — 26,6; холестерина — 1,6; жирныхъ мылъ, лецитина — 3,2; солей — 6,5 (Fгегісhs). Газы (особенно углекислота), мочевина, сахаръ, сахарообразующій ферментъ, нѣкоторыя, случайно съѣденныя, вещества также находятся въ желчи.
 

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 36 | Теги: желчь, Fel, bilis | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close