Вторая формула человѣческихъ зубовъ

Если принять во вниманіе при составленіи зубной формулы также и молочные зубы, что вполнѣ будетъ справедливо, то придется дополнить зубную формулу человѣка слѣдующимъ образомъ. Къ 20 замѣщающимъ зубамъ, заступающимъ мѣсто молочныхъ зубовъ, на увеличившейся челюсти добавляется еще 12 зубовъ; послѣдніе разсматриваются различно. Ихъ можно считать или за зубы второго порядка, у которыхъ отсутствуютъ молочные зубы, или за зубы перваго порядка, не имѣющіе замѣщающихъ зубовъ. Послѣдній взглядъ болѣе естествененъ. Такимъ образомъ, для каждой половины челюсти будетъ:

формула человѣческихъ зубовъ

По третьему взгляду обѣ зубныя смѣны представляютъ вторичныя явленія. Вслѣдствіе укороченія челюстей при филогенетическомъ развитіи млекопитающихъ, зубы, бывшіе первоначально многочисленными, не могли помѣститься въ одинъ рядъ, и часть ихъ оттѣснена и создала рядъ замѣщающихъ зубовъ.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 17 | Теги: формула человѣческихъ зубовъ | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close