Варіаціи зубовъ

Варіаціи образованія человѣческихъ зубовъ хотя не очень обширны, но имѣютъ важное значеніе. Можетъ отсутствовать тотъ или другой бугоръ. Вмѣсто вполнѣ развитого зуба можетъ оказаться рудиментарный зубъ, обычно имѣющій конусообразную форму, носящій названіе embolus и напоминающій форму зубовъ низшихъ позвоночныхъ. О частотѣ рудиментарнаго развитія третьяго molaris и о значеніи ея уже была рѣчь раньше.

Бываетъ, хотя и рѣдко, уменьшеніе числа зубовъ; такъ, вмѣсто четырехъ рѣзцовъ можетъ быть на челюсти только три, изъ коихъ одинъ занимаетъ тогда срединное положеніе. Недостаточное развитіе зубовъ часто сопровождается неправильнымъ (чрезмѣрнымъ или недостаточнымъ) ростомъ волосъ.

Задержка въ развитіи зубовъ иногда встрѣчается чаще всего у верхняго клыка. Увеличеніе числа зубовъ также рѣдко; чаще бываетъ кажущееся увеличеніе ихъ числа, когда молочный зубъ не выпадаетъ, а остается на мѣстѣ, и замѣщающій его зубъ прорѣзывается вблизи его. Очень рѣдко встрѣчается третій incisivus; также рѣдокъ четвертый molaris. Нормально четвертый molaris имѣется у широконосыхъ обезьянъ.

Напротивъ, узконосыя обезьяны имѣютъ зубную формулу человѣка. Различные виды челюстной щели не остаются въ иныхъ случаяхъ безъ вліянія на число зубовъ; можно при этомъ наблюдать даже увеличеніе его. Въ рѣдкихъ случаяхъ въ глубокой старости еще разъ наступаетъ въ различной степени образованіе замѣщающихъ зубовъ (dentitio senilis).

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 181 | Теги: Варіаціи зубовъ | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close