Укрѣпляющій аппаратъ матки

Укрѣпляющій аппаратъ матки.

Матка удерживается въ своемъ положеніи весьма различными образованіями. Однако, эти укрѣпляющія образованія большей частью весьма подвижного свойства. Поэтому положеніе матки и при обыкновенныхъ условіяхъ подвержено извѣстнымъ измѣненіямъ. Хотя слабое укрѣпленіе матки и подаетъ поводъ къ патологическимъ измѣненіямъ ея положенія, но, съ другой стороны, оно представляетъ ту выгоду, что не препятствуетъ значительному увеличенію органа во время беременности.

Укрѣпляющія средства суть слѣдующія:

1. Соединеніе съ влагалищемъ; послѣднее есть модифицированное, нижнее продолженіе матки.

2. Переходъ частей тазовой фасціи, fascia pelvis, на влагалище и матку.

3. Круглая маточная связка (рис. 325,9). Она идетъ по обѣимъ сторонамъ отъ передней поверхности матки, начинаясь ниже мѣста прикрѣпленія яйцеводовъ, въ видѣ легкой, направленной кпереди дуги, по боковой стѣнкѣ таза къ паховому каналу Круглая маточная связка имѣетъ въ длину приблизительно 10 — 12 см. и проходитъ, подобно сѣмянному канатику у мужчинъ, чрезъ паховой каналъ. На передней поверхности срамной области пучки связки, пронизанные обильными мышечными клѣтками, развѣтвляются и сливаются съ подкожной соединительной тканью montis pubis и labiorum majorum pudendi. Гладкая и поперечно-полосатая мускулатура изображена на рис. 327.

4. Брюшина.

Матка и влагалище вскрыты спереди

Поперечный разрез через lig. teres uteri человека

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 48 | Теги: аппаратъ матки, Укрѣпляющій аппаратъ матки | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close