Толстая кишка, intestimim crassum

Толстая кишка, intestimim crassum.

Толстая кишка состоитъ изъ слѣпой кишки, intestinum caecum, съ червообразнымъ отросткомъ, processus ѵегmіfогmіs, и изъ ободочной кишки, colon. Ободочная кишка въ свою очередь раздѣляется на 4 подъотдѣла: на восходящую, поперечную, нисходящую и изогнутую S-образно части — colon ascendens,transversum, descendens, sigmoideum.

Длина толстой кишки — около 1,3 м. Ея поперечный размѣръ колеблется въ различныхъ мѣстахъ отъ 8 до 5 см. Отъ caecum ея поперечный размѣръ постепенно уменьшается, подобно тому, какъ суживается въ каудальномъ направленіи и тонкая кишка; вслѣдствіе этого обѣ онѣ имѣютъ форму длинныхъ конусовъ.

По своей наружной формѣ толстая кишка существенно отличается отъ тонкой; тогда какъ послѣдняя представляетъ гладкую, цилиндрическую трубку, на поверхности толстой кишки выступаютъ многочисленныя выпячиванія, haustra coli, раздѣленныя другъ отъ друга складками внутренней стѣнки, plicae semilunarescoli, которымъ снаружи соотвѣтствуютъ углубленія, sulci transversi и разграниченныя тремя сильными гладкими пучками слоя продольныхъ волоконъ, называемыхъ taeniae coli, располагающихся въ три параллельныхъ ряда.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 69 | Теги: Толстая кишка, intestimim crassum | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close