Сочлененія и связки гортанныхъ хрящей

Сочлененія и связки гортанныхъ хрящей.

Отдѣльные хрящи гортани связаны между собою отчасти синартрозами, отчасти діартрозами; сюда надо еще особо отнести служащія для подкрѣпленія важныя складки слизистой оболочки.

Различаютъ наружный и внутренній связочный аппаратъ гортани.

1. Наружный связочный аппаратъ.

Сюда относятся соединенія щитовиднаго и надгортаннаго хрящей съ подъязычной костью и соединенія перстневиднаго хряща съ дыхательнымъ горломъ.

2. Внутренній связочный аппаратъ.

Articulatio cricothyreoidea окружена слабой суставной капсулой, capsula articularis cricothyrepidea, подкрѣпленной lig. ceratocricoideum ant., lig. ceratocricoideum lat. и lig. ceratocricoideum post. (рис. 230, 231). Кромѣ того имѣются еще слѣдующія сочлененія и связки.

Связки гортани вид спереди

вязки гортани вид сзади

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 23 | Теги: Сочлененія гортанныхъ хрящей, связки гортанныхъ хрящей | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close