Серозные мѣшки, sacci serosi

Серозные мѣшки, sacci serosi.

Серозные мѣшки перваго порядка, находящіеся въ тѣсной связи съ внутренностями и со стѣнками тѣла, представляютъ расчлененія, происходящія изъ одной общей основы, именно изъ стѣнки брюшной полости тѣла или hypocoelom’a и въ своей совокупности образуютъ важную и сложную систему. Въ тѣлѣ имѣется четыре такихъ серозныхъ мѣшка, два непарныхъ и одинъ парный: непарный перикардіальный, два плевральныхъ и непарный перитонеальный.

Серозныя оболочки, образующія ихъ, суть: околосердечная сумка, pericardium; легочныя оболочки, pleurae, и брюшина, peritonaeum. Полости ограниченныя этими оболочками носятъ названія: полость перикардія, cavum pericardii, полость плевры, cavum pleurae; полость брюшины, cavum peritonaei. Околосердечная сумка и обѣ плевры, съ заключающимися въ нихъ органами, расположены въ грудной полости, cavum pectoris; брюшина — съ брюшными внутренностями — въ брюшной полости, cavum abdominis (Такимъ образомъ не надо смѣшивать cavum pectoris съ cavum pleurae, cavum abdominis съ cavum peritonaei. Cavum pectoris и abdominis представляютъ большія полости, остающіеся послѣ удаленія внутренностей и серозныхъ мѣшковъ.).

Общія свойства серозныхъ оболочекъ были разсмотрѣны уже ранѣе

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 197 | Теги: sacci serosi, Серозные мѣшки | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close