Промежность, perineum, и мышцы выхода таза, musculi exitus pelvis

Промежность, perineum, и мышцы выхода таза, musculi exitus pelvis.

Слово промежность, perineum обозначаетъ въ первоначаль номъ своемъ значеніи лишь небольшой участокъ между anus’омъ и наружными половыми частями. Въ широкомъ смыслѣ оно обозначаетъ всю область выхода таза.

Мышцы выхода таза дѣлятся на:

a) Мышцы наружныхъ половыхъ частей.

b) Мышцы концевого отдѣла кишекъ.

Обѣ группы, изъ коихъ первая является болѣе сложной, связаны между собою и носятъ общее названіе мышцъ промежности, musculi perinei.

Обѣ группы находятся между собою во связи и въ виду этого будутъ также разсмотрѣны вмѣстѣ.

Уже нѣсколько разъ раньше упомянутыя поперечно-полосатыя мышцы нижняго участка кишечника суть m. levator аnі съ m. coccygeus и m. sphincter ani externus.

Мышцы наружныхъ половыхъ органовъ, также поперечно-полосатыя, суть: mm. bulbocavernosus (у женщинъ именуемый также constrictor cunni), ischiocavernosus, transversus perinei superficialis, transversus perinei profundus и m. sphincter urethrae membranaceae.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 38 | Теги: мышцы выхода таза, промежность, perineum, musculi exitus pelvis | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close