Приспособленія для укрѣпленія желудка

Приспособленія для укрѣпленія желудка.

Не говоря уже о томъ укрѣпленіи желудка, которое зависитъ отъ связи его съ пищеводомъ въ области hiatus oesophageus діафрагмы и duodenum — въ области перваго поясничнаго позвонка, имѣются еще части брюшины, служащія той же цѣли укрѣпленія желудка къ стѣнкѣ тѣла и сосѣднимъ органамъ.

Это: ligg. phrenicogastricum, gastrolienale, hepatogastricum, gastropancreaticum и gastrocolicum.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 38 | Теги: Приспособленія для укрѣпленія желуд | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close