Приспособленія для прикрѣпленія печени

Часть задней поверхности печени непосредственно прикрѣпляется соединительною тканью къ нижней поверхности діафрагмы. Кромѣ того, для прикрѣпленія печени къ діафрагмѣ служатъ ѵ. саѵа inf. и складки брюшины, именно lig. coronarium hepatis съ ligg. triangularia и lig. falciforme hepatis.

Съ желудкомъ печень соединена помощью lig. hepatogastricum, съ duodenum — посредствомъ lig. hepatoduodenale, съ colon — посредствомъ lig. hepatocolicum и съ правой почкой — посредствомъ lig. hepatorenalе.

Наконецъ играетъ извѣстную роль атмосферное давленіе, такъ какъ выпуклая поверхность печени сидитъ во впадинѣ діафрагмы подобно большой суставной головкѣ въ суставной ямкѣ. Упругость и сократимость легкихъ оказываютъ также косвенное вліяніе на удерживаніе печени и прочихъ сосѣднихъ съ нею брюшныхъ внутренностей.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 170 | Теги: Приспособленія для прикрѣпленія печ | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close