Половые органы, organa genitalia

Половые органы, organa genitalia.

Половые органы представляютъ собою ту часть внутренностей индивидуума, дѣятельностью которой обусловливается не узко ограниченная жизнь самого индивидуума, а его размноженіе и тѣмъ самымъ — поддержаніе вида. Половые органы приготовляютъ не только зачатковыя вещества, изъ которыхъ развиваются новыя существа, — эти органы называются половыми железами , — но принимаютъ на себя также перенесеніе зачатковыхъ веществъ изъ мѣста ихъ образованія и сохраненіе ихъ въ благопріятныхъ для ихъ питанія и дальнѣйшаго развитія мѣстахъ. Всѣ эти отдѣлы называются внутренними половыми органами. Къ нимъ присоединяются наружные половые органы, служащіе для соединенія зачатковыхъ веществъ обоихъ половъ.

Въ то время, какъ всѣ прочіе органы индивидуума въ отношеніи формы и строенія существенно сходны у обоихъ половъ, по отношенію къ половымъ органамъ этого сказать нельзя. Правда, у зародыша въ самомъ началѣ закладываются половые органы обоихъ половъ, однако у подавляющаго числа индивидуумовъ развивается зачотокъ лишь одного изъ половъ, тогда какъ органы другого пола обыкновенно остаются рудиментарными или подвергаются редукціи. Такимъ обр., въ теченіи развитія получаются рѣзкія половыя различія. Лишь въ рѣдкихъ случаяхъ развиваются у одного и того же индивидуума органы обоихъ половъ, но и тогда нѣкоторые изъ органовъ большею частью недоразвиты.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 36 | Теги: половые органы, organa genitalia | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close