Подъязычная железа. Glandula sublingualis

Подъязычная железа. Glandula sublingualis. Рис. 62.

Подъязычная железа самая маленькая изъ трехъ большихъ слюнныхъ железъ; она продолговатой формы и лежитъ на m. mylohyoideus, обусловливая выпячиваніе слизистой оболочки дна ротовой полости. Длина ея 3 — 4 cm., ширина и толщина не болѣе 1 cm., вѣсъ — около 5 gr.

Топографическія данныя. Передній закругленный конецъ ея примыкаетъ къ внутренней поверхности mandibulae и обусловливаетъ fovea sublingualis ея. Своею медіальною поверхностью железа касается m. genioglossus и ductus submaxillaris; плотно прилегая къ ней, проходитъ n. lingualis. Передній край подчелюстной железы соприкасается иногда съ заднимъ краемъ подъязычной железы.
Подъязычная железа. Glandula sublingualis

Подъязычная железа имѣетъ многочисленные выводные протоки; нѣкоторые изъ нихъ — ductus sublinguales minores — открываются въ полость рта вдоль plica sublingualis, нѣкоторые же сливаются въ одинъ большой протокъ, ductus sublingualis major, идущій рядомъ съ ductus submaxillaris къ caruncula sublingualis (Рис. 62,7) и тамъ открывающійся вмѣстѣ съ нимъ или возлѣ него.

Кровеносные сосуды железы — вѣтви аа. sublingualis и submentalis и соотвѣтствующихъ венъ. — Нервы она получаетъ изъ n. lingualis.

Такъ какъ parotis открывается въ преддверіе рта, а протоки подчелюстной железы — въ самую полость рта, то говорятъ о слюнныхъ железахъ преддверія и слюнныхъ железахъ полости рта.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 63 | Теги: Подъязычная железа. Glandula sublin | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close