Мышечная оболочка, tunica muscularis

Мышечная оболочка не является постоянной составной частью всѣхъ внутренностей, но тѣмъ не менѣе она имѣетъ широкое распространеніе. Она образована, главнымъ образомъ, гладкими мышечными волокнами и лишь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поперечно-полосатыми (глотка, часть пищевода, гортань, половые органы).

Въ крупныхъ отдѣлахъ внутренностей мышечная оболочка состоитъ изъ двухъ слоевъ, къ которымъ иногда присоединяется и третій. Оба эти слоя проходятъ въ перпендикулярныхъ другъ къ другу направленіяхъ, образуя одинъ наружный продольный, другой — внутренній кольцевой слои. Къ нимъ присоединяются кровеносные и лимфатическіе сосуды, нервы и нервныя клѣтки. Соединительная ткань образуетъ внѣшніе покровы и проникаетъ внутрь.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 235 | Теги: Мышечная оболочка, tunica muscularis | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close