Lig. cricothyreoideum (medium)

Lig. cricothyreoideum (medium). Рис. 230,4, 232, 234, 7, 235,10.

Между arcus cartilaginis cricoideae и противолежащимъ краемъ щитовиднаго хряща тянется плотное lig. cricothyreoideum (medium s. conicum), близко около средины прободаемое аа. cricothyreoideae.

Связки гортани вид спереди

Вид гортани слева и справа

Левая половина гортани совнутри

Боковые края lig. cricothyreoidei оканчиваются не рѣзко, продолжаясь въ принадлежащую подслизистому слою слизистой оболочки гортани эластическую желтоватую оболочку, связанную сзади съ cart, arytaenoidea, спереди — съ cart, thyreoidea, внизу же — сплошь съ cart, cricoidea (рис. 232). Верхній край оболочки образуетъ lig. vocale. Все это образованіе носитъ названіе conus elasticus. Рис. 232.

Гортань с от препарированным conus elasticus

Верхняя часть подслизистой ткани гортани также богата эластическими волокнами. Верхняя часть, заключающаяся между plica aryepiglottica и сумочной связкой, называлась membrana quadrangularis (не упомянуто въ нов. анат. номенкл.). Membrana quadrangularis и conus elasticus вмѣстѣ образуютъ membrana elastica laryngis авторовъ (His).

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 80 | Теги: Lig. cricothyreoideum, medium | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close