Кровеносные а лимфатическіе сосуды и нервы мочевого пузыря

Кровеносные а лимфатическіе сосуды и нервы мочевого пузыря.

Аа. vesicales superiores происходятъ изъ сохранившей свою проходимость части пупочныхъ артерій. Аа. vesicales inferiores отходятъ отъ нижнихъ вѣтвей а. hypogastricae; у женщинъ къ этому присоединяются нѣкоторыя вѣтви а. uterinae. Вены образуютъ вокругъ нижней части пузыря мощное мочепузырное сплетеніе и переходятъ затѣмъ въ тазовыя вены. Лимфатическіе сосуды менѣе обильны, чѣмъ въ мочеточникахъ, и болѣе всего развиты въ основаніи пузыря и въ trigonum vesicae.

Лимфатическіе сосуды слизистой оболочки соединяются въ маленькіе стволики, которые отчасти самостоятельно, отчасти въ соединеніи съ сосудами мышечной оболочки направляются къ лимфатическимъ железамъ боковой стѣнки таза. По Gerota, однако, mucosa мочевого пузыря не имѣетъ лимфатическихъ сосудовъ, по Lendorfy же они въ ней имѣются. Лимфатическіе сосуды мышечной оболочки распадаются на передніе и задніе. Всѣ они направляются къ боковой стѣнкѣ мочевого пузыря и идутъ далѣе вмѣстѣ съ аа. umbilicales къ лимфатическимъ железамъ, лежащимъ вдоль этихъ артерій. Другія лимфатическія железы лежатъ въ предпузырной жировой ткани.

Нервы мочевого пузыря берутъ начало изъ plexus hypogastricus sympathici и изъ plexus sacralis спинно-мозговыхъ нервовъ. Окончаніе ихъ см. на рис. 312; 313.

Под эпителиальный концевой нервный аппарат мочевого пузыря лягушки

Нервное окончание в эпителии мочевого пузыря

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 60 | Теги: сосуды мочевого пузыря, нервы мочевого пузыря | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close