Кишечный сокъ

Кишечный сокъ.

О секретѣ слюнныхъ железъ, желудочныхъ, двѣнадцатиперстной кишки и ея большихъ железъ уже была рѣчь раннее. Такъ называемый кишечный сокъ, succus entericus, выдѣляется Либеркюновыми железами; къ нему примѣшиваются многочисленныя лимфатическія клѣтки, выходящія въ просвѣтъ пищеварительнаго канала изъ многочисленныхъ лимфатическихъ узелковъ слизистой оболочки пищеварительнаго канала.

Менѣе всего изученъ сокъ толстой кишки, повидимому не имѣющій никакого пищеварительнаго дѣйствія. То же самое утверждаютъ и относительно сока тонкой кишки козы, между тѣмъ какъ соку тонкой кишки собаки приписывается способность образованія сахара изъ крахмала, инвертированія тростниковаго сахара, эмульгированія и расщепленія жировъ, перевариванія фибрина и альбумина, свертыванія и перевариванія молока. Впрочемъ все это и оспаривается.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 38 | Теги: Кишечный сокъ | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close