Функція и иннервація мышцъ гортани

Функція и иннервація мышцъ гортани.

M. cricothyreoideus тянетъ щитовидный хрящъ впередъ и внизъ и такимъ образомъ напрягаетъ голосовыя складки.

М. cricoarytaenoideus posterior оттягиваетъ proc. muscularis черпаловиднаго хряща кзади, расширяя такимъ образомъ голосовую щель.

M. cricoarytaenoideus lateralis, антагонистъ предидущаго, тянетъ ргос. muscularis впередъ, суживая такимъ образомъ голосовую щель.

M. arytaenoideus transversus приближаетъ черпаловидные хрящи другъ къ другу, закрывая такимъ образомъ glottis respiratoria (см. Полость гортани).

Mm. aryepiglottici оттягиваютъ надгортанникъ внизъ.

Mm. thyreoepiglottici, напротивъ, приподнимаютъ надгортанникъ и называются поэтому mm. dilatatores vestibuli laryngis.

M. vocalis суживаетъ голосовую щель и разслабляетъ голосовыя складки.

Расширеніе и суживаніе голосовой щели не зависитъ отъ разслабленія и напряженія голосовыхъ складокъ. Узкая голосовая щель можетъ быть окружена разслабленными голосовыми складками, широкая — напряженными.

Мышцы гортани, заключающіяся выше перстневиднаго хряща въ пространствѣ ограниченномъ пластинками щитовиднаго хряща и съ направленіемъ волоконъ преимущественно горизонтальнымъ, можно въ совокупности разсматривать какъ родъ сфинктера, на подобіе обычно встрѣчающагося у низшихъ позвоночныхъ (пресмыкающихся) (Lisкоѵius). Осложненіе, которому онъ подвергается у высшихъ позвоночныхъ, составляетъ результатъ разобщенія и прерыванія новыми мѣстами прикрѣпленія, благодаря чему получается даже извращеніе прежней функціи для отдѣльныхъ частей.

Иннервація. M. cricothyreoideus иннервируется посредствомъ n. Іа ryngeus superior, остальныя мышцы гортани — n. laryngeus inferior.

М. Steinlechner и. С. Tittel, Der Muse, ventricularis des Menschen. S. Ber. d. K. Ak. d. W., m. nat. Kl. CI. CVI. T. 3. — Stieda, Ueber ein neues Kehlkopf-Modell. Verh. d. Anat Ges., 1897.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 38 | Теги: иннервація мышцъ гортани, Функція мышцъ гортани | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close