Фиброзная основа глотки, tunica fibrosa pharyngis

Фиброзная основа глотки, tunica fibrosa pharyngis. Рис. 91.

Фиброзная основа глотки, тѣсно связанная со слизистой оболочкой ея, а съ другой стороны съ мускулатурой глотки, представляетъ тонкую, плотную оболочку, слѣдующимъ образомъ укрѣпленную на основаніи черепа (рис. 91). Она отходитъ отъ tuberculum pharyngeum и съ каждой стороны идетъ по изогнутой кпереди линіи впереди мѣста прикрѣпленія глубокаго слоя переднихъ мышцъ шеи черезъ pars basilaris ossis occipitalis къ synchondrosis petrooccipitalis, проходитъ съ нимъ нѣкоторое разстояніе кзади, затѣмъ впереди foramen caroticum externum переходитъ черезъ пирамиду височной кости и достигаетъ spina angularis клиновидной кости. Отсюда линія загибаетъ кпереди и медіально и тянется вдоль synchondrosis sphe- nopetrosa непосредственно впереди хряща Евстахіевой трубы къ основанію медіальной пластинки processus pterygoidei. Хрящевая часть tubae auditivae, такимъ образомъ, заключена въ глоткѣ.

Фиброзная основа глотки, tunica fibrosa pharyngis

Отъ верхняго латеральнаго угла хоаны линія начала идетъ по медіальной пластинкѣ processus pterygoidei внизъ и слѣдуетъ по raphe pterygomandibularis до linea mylohyoidea mandibulae.

Tunica fibrosa pharyngis наиболѣе крѣпка вверху у основанія черепа, гдѣ она на короткомъ протяженіи лежитъ свободно и совсѣмъ не покрыта мышцами.

Эта часть спеціально называется fascia pharyngobasilaris. Рис. 96, 2.

Мышцы глотки сзади

Ее подкрѣпляетъ на этомъ мѣстѣ средняя связка, lig. pharyngeum medium, идущая отъ tuberculum pharyngeum. Также подкрѣпляютъ ее фиброзные пучки, отходящіе отъ края foramen caroticum externum, lіgg. pharyngea lateralia (Tourtual). Точно также теряются въ стѣнкѣ глотки и подкрѣпляютъ ее волокнистые пучки, отходящіе внизъ отъ оболочечной части Евстахіевой трубы, ligg. salpingopharyngea (fascia salpingopharyngea v. Troltsch).

Къ этому верхнему отдѣлу tunicae fibrosae pharyngis идетъ навстрѣчу нижній отдѣлъ и сливается съ нимъ: membrana elastica pharyngis (fascia pharyngis elastica авторовъ), названная такъ вслѣдствіе богатства ея эластическими волокнами. Она поднимается отъ щитовиднаго хряща и подъязычной кости кверху и вступаетъ въ стѣнку глотки, участвуя въ образованіи различныхъ складокъ, особенно вокругъ epiglottisх.

Рекомендуется точно изучить топографическія отношенія глоточной части основанія черепа ко всѣмъ сосѣднимъ частямъ при помощи нанесенія на костный черепъ красной линіи рис. 91.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 77 | Теги: tunica fibrosa pharyngis, Фиброзная основа глотки | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close