Черпаловидный хрящъ, cartilago arytaenoidea

Черпаловидный хрящъ, cartilago arytaenoidea. Рис. 225, 227 — 229.

Черпаловидный хрящъ имѣетъ форму трехсторонней, съ загнутымъ назадъ концомъ пирамиды. Изъ четырехъ поверхностей задняя широка, треугольной формы и вогнута сверху внизъ.

Перстневидный и черпаловидные хрящи спереди

Латеральная или передняя поверхность несетъ идущій вверхъ изогнутый гребень, crista arcuata, оканчивающійся вверху бугромъ, colliculus. Crista arcuata дѣлитъ всю поверхность на три лежащія одно надъ другимъ поля; нижнее поле, fovea oblonga, служитъ для прикрѣпленія musculi vocalis; среднее поле представляетъ болѣе глубокую fovea triangularis; верхнее поле треугольно и гладко. Медіальная поверхность черпаловиднаго хряща является самой маленькой изъ трехъ боковыхъ поверхностей, идетъ почти параллельно соотвѣтственной поверхности другого хряща и въ покоѣ имѣетъ сагиттальное направленіе. Нижняя поверхность, basis (cartilaginis arytaenoideae), слегка вогнута и носитъ на себѣ довольно значительную facies articularis cricoidea. Изъ базальныхъ отростковъ особенно выдаются два, округленный processus muscularis — латерально кзади и заостренный processus vocalis — впередъ. Послѣдній служитъ для прикрѣпленія ligamenti vocalis (рис. 233), первый — для прикрѣпленія черпаловидныхъ мышцъ.

Cartilago arytaenoidea dextra, вид сбоку

Вид cartilaginis arytaenoideae сзади, снизу и медиально

Перстневидный и черпаловидный хрящи с маленькими хрящами, сзади

Скелет гортани

Верхушка черпаловиднаго хряща, apex (cartilaginis arytaenoideae) обращена кзади и медіально и оканчивается закругленнымъ концомъ; къ ней прилегаетъ Санториніевъ хрящъ.

Категорія: Ученіе о внутренностяхъ. Splanchnologia |
Переглядів: 56 | Теги: Cartilago arytaenoidea dextra, cartilago arytaenoidea, Черпаловидный хрящъ | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close