Суставъ гороховидной кости, articulatio ossis pisiformis

Суставъ гороховидной кости, articulatio ossis pisiformis. Рис. 395.

Сочленяющимися костями являются os triquetrum и os pisiforme.

Суставныя поверхности обѣихъ костей соотвѣтствуютъ по величинѣ одна другой; онѣ въ большинствѣ случаевъ яйцевидной формы; суставная поверхность на трехгранкой кости немного выпукла, а на гороховидной кости слегка вогнута.

Суставы правой кисти, articulationes manus

Суставная сумка слабо натянута и тонка, такъ что гороховидная кость имѣетъ очень большую подвижность; она прикрѣпляется непосредственно вдоль краевъ суставныхъ поверхностей, за исключеніемъ дистальнаго края.

Суставная полость почти въ трети всѣхъ случаевъ соединяется съ art. radiocarpea.

Особыхъ приспособленій у сустава не имѣется ни одного, но четыре связки, прикрѣпляясь или начинаясь на гороховидной кости, оказываютъ вліяніе на ея движенія:    во первыхъ lig. collaterale ulnare; за тѣмъ двѣ связки, представляющія нѣкоторымъ образомъ продолженіе прикрѣпляющагося къ гороховидной кости сухожилія m. flexor carpi ulnaris, .lig. pisohamatum, идущая къ hamulus ossis hamati и lig. pisometacarpeum, идущая къ основанію IV и V пястныхъ костей; кромѣ того еще пучекъ, идущій къ os capitatum и представляющій часть lig. carpi radiatum.

Категорія: Ученіе о связкахъ, Sуndesmоlоgіа |
Переглядів: 67 | Теги: Суставъ гороховидной кости, articulatio ossis pisiformis | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close