Синартрозы

Въ синартрозахъ подвижность соединенныхъ между собою костей обыкновенно незначительна.

Соединительное вещество въ синартрозахъ бываетъ различнаго рода, въ зависимости отъ чего различаютъ:

1. Synostosis, синостозъ, соединеніе посредствомъ костнаго вещества, напр. соединеніе крестцовыхъ позвонковъ въ os sacrum у взрослыхъ, соединеніе частей височной и лобной костей, затылочной кости съ клиновидной и т. д.

2. Synchondrosis (и symphysis), синхондрозъ (симфизъ), соединеніе посредствомъ хрящевой ткани (гіалиноваго и волокнистаго хряща), напр. synchondrosis sphenooccipitalis.

Схема синартроза

Отдѣлять симфизы, у которыхъ соединяющее вещество состоитъ изъ волокнистаго хряща, отъ собственно синхондрозовъ, соединяющее вещество которыхъ состоитъ изъ гіалиноваго хряща, это по Fіск’у ничѣмъ не оправдывается, ибо, за исключеніемъ хрящевого соединенія между грудиной и первымъ ребромъ, нигдѣ гіалиновый хрящъ не существуетъ отдѣльно, а всегда вмѣстѣ съ волокнистымъ хрящемъ.

3. Syndesmosis, синдесмозъ, соединеніе посредствомъ коллагенной или эластической ткани.

а) Syndesmosis fibrosa, фиброзный синдесмозъ, соединеніе посредствомъ коллагенной фиброзной соединительной ткани, напр. ligg. interclaviculare, stylohyoideum и др.

б) Syndesmosis elastica (Fick) (= synelastosis Raubeг’а), эластическій синдесмозъ, соединеніе посредствомъ эластической соединительной ткани, напр. ligg. flava позвоночнаго столба.

в) Sutura, шовъ. Онъ характеризуется тѣмъ, что края двухъ смежныхъ костей соединяются между собой пластинками соединительной ткани. По формѣ обращенныхъ одинъ къ другому костныхъ краевъ различаютъ въ частности:

1) Sutura serrata, зубчатый шовъ, существующій между большинствомъ черепныхъ костей. Онъ характеризуется присутствіемъ зубцовъ и углубленій различной формы, которые входятъ въ соотвѣтственныя образованія противолежащей кости.

2) Sutura squamosa, чешуйчатый шовъ. Онъ характеризуется тѣмъ, что заостренные края костей располагаются одинъ надъ другимъ, на подобіе чешуй, напр. соединеніе squama temporalis съ темянной костью.

3) Harmonia представляетъ собою прилеганіе незазубренныхъ костныхъ краевъ, напр. шовъ между слезной косточкой и бумажной пластинкой рѣшетчатой кости.

4) Gomphosis, вколачиваніе, представляетъ собою видъ особаго укрѣпленія, напр. зубныхъ корней въ луночкахъ.

Категорія: Ученіе о связкахъ, Sуndesmоlоgіа |
Переглядів: 77 | Теги: Схема синартроза, Синартрозы | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close