Позвоночный столбъ, какъ цѣлое

Длина позвоночнаго столба (по R. Fіск’у) равняется (со включеніемъ изгибовъ) у взрослыхъ приблизительно 72 — 75 см., т. е. 42 % всей длины тѣла; при этомъ на шейный отдѣлъ приходится: 11 — 14 см., на грудной 27 — 30 см., на поясничный 17 — 19 см. и на крестцовой 12 — 16 см.

Высота позвоночнаго столба (т. е. кратчайшее разстояніе между верхушкой зубовиднаго отростка эпистрофея и верхушкой копчиковой кости) равняется (по Krause) у мужчинъ 69 — 70 см., у женщинъ 66 — 69 см., т. е. приблизительно 40% или 2/5 всей длины тѣла; но это отношеніе, какъ извѣстно, не постоянно. По Hasse высокіе люди въ общемъ имѣютъ болѣе длинныя ноги и болѣе короткое туловище.

У плода и очень маленькихъ дѣтей позвоночный столбъ относительно длиннѣе, но затѣмъ, по сравненію съ конечностями, онъ отстаетъ въ ростѣ. Только къ періоду половой зрѣлости это различіе выравнивается. Окончательной длины позвоночникъ достигаетъ у нѣмцевъ на 23-мъ году, у англичанъ и французовъ только въ возрастѣ 28 — 30 лѣтъ. У стариковъ длина позвоночника значительно уменьшается; укороченіе въ промежуткѣ отъ 50 до 90 лѣтъ можетъ достигнуть 7 см. Причина этого кроется въ увеличеніи кривизнъ и уменьшеніи высоты межпозвоночныхъ хрящей.

Разница въ длинѣ при стояніи и лежаніи по Н.ѵ.Меуег’у равняется 1,5 — 3,0 см.

Свойственную человѣческому позвоночнику форму изслѣдовалъ Н. Virchow при помощи особаго метода и нашелъ большую варіацію (Verhandlung Anat. Ges. 23. Vers. 1909).

Категорія: Ученіе о связкахъ, Sуndesmоlоgіа |
Переглядів: 235 | Теги: Позвоночный столбъ | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close