Общая синдесмологія

Кости въ организмѣ связываются между собою различными способами:

а) при посредствѣ соединительныхъ вешествъ,

б) при посредствѣ мышцъ.

Соединеніемъ костей при посредствѣ мышцъ мы займемся при разсмотрѣніи мышечной системы.

Соединеніе при посредствѣ соединительныхъ веществъ, juncturae ossium, встрѣчается въ двухъ видахъ:

1. въ видѣ синартроза, synarthrosis, т. е. непрерывнаго соединенія. Это — первоначальный способъ соединенія костей.

2. въ видѣ діартроза, diarthrosis, соединенія непосредственнымъ прилеганіемъ, когда между скелетными частями образовалась щель.

Категорія: Ученіе о связкахъ, Sуndesmоlоgіа |
Переглядів: 53 | Теги: Общая синдесмологія, Sуndesmодоgіа | Рейтинг: 0.0/0
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'...

Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц...

close