Тазовой отдѣлъ

Тазовой отдѣлъ, фиг. 393.

Pars abdominalis пограничнаго ствола продолжается въ pars pelvina. Обыкновенно имѣются четыре, рѣже пять ganglia sacralia и одинъ ganglion coccygeum.

Pars sacralis помѣщается на передней поверхности крестца, медіально отъ foramina sacralia anteriora. Пограничные стволы обѣихъ сторонъ постепенно приближаются другъ къ другу. Каудальный конецъ, pars coccygea, обнаруживаетъ различныя отношенія. Согласно даннымъ Генле, чаще всего самые нижніе правый и лѣвый крестцовые узлы соединяются при помощи изогнутой внизъ петли, ansa sacralis. Въ сплетеніи обыкновенно имѣются мелкіе узлы. Въ другихъ случаяхъ встрѣчается хорошо выраженный, непарный, расположенный на серединѣ передней поверхности 1-го копчиковаго позвонка мелкій узелъ, ganglion coccygeum, который можетъ обнаруживать слѣды распаденія на два ганглія

Въ общемъ, въ туловищномъ отдѣлѣ sympathicus имѣется съ каждой стороны по 20—25 гангліевъ пограничнаго ствола.

Варіанты. Пограничный стволъ можетъ оказаться прерваннымъ въ различныхъ мѣстахъ, т. е. будутъ отсутствовать rami interganglionares. По даннымъ Биша, чаще всего это замѣчается въ грудной области. У многихъ животныхъ не существуетъ на большемъ или меньшемъ протяженіи взаимнаго соединенія узловъ пограничнаго ствола, какъ напримѣръ, у змѣй (I. Мюллеръ).

Категорія: Ученіе о нервахъ. Неврологія |
Переглядів: 52 | Теги: Тазовой отдѣлъ | Рейтинг: 0.0/0
Пальці стопи
Пошарова топографія. Шкіра тильної поверхні пальців тонка, підошвової — щільна, особливо в ділянці проксимальної фаланги. Підшкірна жирова клітковина на тильній поверхні пальців розвинена слабко, на підошвовій пронизана сполучнотканинними перетинками та має виражену комірчасту будову. Тильний апоневроз пальців укріплений сухожилками м'язів-розгиначів які кріпляться до фаланг пальців. З підошвового боку сухожилки м'... Читати далі...


Підошва
Пошарова топографія. Шкіра підошвової поверхні стопи товста та міцно зрощена з підлеглим підошвовим апоневрозом (aponeurosis plantaris) за допомогою великої кількості сполучнотканинних перегородок, які пронизують підшкірну жирову клітковину. Підшкірна жирова клітковина добре розвинена в ділянці п'яткового горба і головок плеснових кісток, де вона виконує роль амортизатора. Завдяки її вираженій комірковій будові нагнійні проц... Читати далі...


close